Connect with us

Hi, what are you looking for?

Biznes

Które instalacje wymagają zgłoszenia, a które pozwolenia na emisję gazów i pyłów?

Engineer, contractor, architect, investor teamwork. Group of construction people talking and planning work, holding blueprint

Wykorzystywane w działalności gospodarczej instalacje emitujące gazy i pyły mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. W niektórych przypadkach jednak instalację wystarczy zgłosić, by mogła ona działać zgodnie z prawem. Które więc instalacje wymagają pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do atmosfery, a które zgłoszenia?

Jak rozumieć pojęcie „instalacji”? Jakie przepisy regulują kwestie zgłoszenia i pozwolenia na emisję gazów i pyłów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem „instalacji” rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół powiązanych technologicznie stacjonarnych urządzeń technicznych, które są położone na terenie jednego zakładu, a tytułem prawnym do nich dysponuje ten sam podmiot. Art. 3 pkt 6 wymienionej ustawy wskazuje również, że za „instalacje” uznaje się także te budowle, które nie są ani urządzeniami technicznymi, ani ich zespołami, ale ich eksploatacja może spowodować emisję gazów lub pyłów do atmosfery.

Skoro już wiadomo, co kryje się pod pojęciem „instalacji”, pora określić, które z nich wymagają pozwolenia na emisję gazów i pyłów, a które zgłoszenia. Z pomocą przychodzi prawo, a konkretnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.:

 • pierwsze – w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880,
 • drugie – w sprawie przypadków, które nie wymagają pozwolenia – Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881.

Wyszczególnić warto również instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, które mogą znacznie zanieczyszczać środowisko lub jego elementy – Dz. U. 2014 poz. 1169).

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do atmosfery – w przypadku których instalacji jest ono konieczne?

Co do zasady, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery wymagają te instalacje, które nie zostały wyszczególnione ani na liście instalacji wymagających zgłoszenia, ani na liście instalacji niewymagających pozwolenia. Wynika z tego, że o pozwolenie na emisję gazów i pyłów należy się ubiegać m.in. w przypadku:

 • instalacji energetycznych: zasilanych gazem o mocy od 15 do 50 MW, zasilanych węglem kamiennym o mocy od 5 do 50 MW, zasilanych koksem, biopaliwem, benzyną o mocy od 10 do 50 MW,
 • instalacji do spawania składające się z więcej niż 3 stanowisk,
 • zbiorników materiałów sypkich, których pojemność przekracza 50 m3.

Zgłoszenie instalacji emitującej gazy i pyły – kiedy jest konieczne?

Jak zostało wspomniane, niektóre instalacje, by funkcjonować zgodnie z prawem, nie potrzebują pozwolenia. Wystarczy je zgłosić odpowiedniemu organowi ochrony środowiska. Oto lista wybranych instalacji, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia.

 1. Instalacje energetyczne, których nominalna moc cieplna mieści się w przedziale od 1 MW do:
 • 5 MW – jeśli są to instalacje opalane węglem kamiennym,
 • 10 MW – gdy są opalane koksem, olejem napędowym lub opałowym, benzyną, biomasą lub biopaliwami,
 • 15 MW – w sytuacji, gdy są to instalacje opalane paliwem gazowym.
 1. Instalacje służące do produkcji szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę
 2. Instalacje wykorzystywane do suszenia, brykietowania, mielenia węgla, których moc przerobowa jest mniejsza niż 30 Mg surowca na godzinę,
 3. Instalacje do spawania składające z nie więcej niż 3 stanowisk spawalniczych,
 4. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt, chyba że są one zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 5. Instalacje do produkcji wapna palonego, o ile ich wydajność jest mniejsza niż 10 Mg na dobę.

Obie listy instalacji zawierają więcej pozycji. Jeśli nie jesteś pewien, czego potrzebujesz i jak dopełnić wszystkie formalności, skorzystaj z usług firmy świadczącej usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska. Eksperci wyjaśnią Ci wszystkie szczegóły. Dzięki temu będziesz mógł eksploatować instalacje zgodnie z prawem.

Źródło: EkoMeritum – konsulting w zakresie ochrony środowiska

Zobacz również

Biznes

Baner  jest bardzo skutecznym i relatywnie tanim sposobem na reklamę. Banery wielkoformatowe są stosowane od wielu lat i nadal bardzo dobrze spełniają swoją funkcję,...

Life Style

Już sam fakt konieczności pożegnania bliskiego nie jest łatwy. Towarzyszy temu wiele trudnych emocji. To zresztą moment, do którego nie da się przygotować, ani...

Dom i ogród

Aranżacja małej kuchni wymaga odpowiedniego pomysłu oraz skrupulatnego planowania – zwłaszcza w kontekście wyboru mebli kuchennych. Współczesny rynek meblarski oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które...

Dom i ogród

Gdy w końcu nadchodzi moment, kiedy zakupione mieszkanie jest gotowe i czeka na odbiór, wiele osób daje ponieść się emocjom. Starają się one szybko...

Copyright © 2020 Carrox Magazyn