Connect with us

Hi, what are you looking for?

Biznes

Podatek u źródła – zmiany od 2021 roku

Podatek u źródła – zmiany od 2021 roku

Kolejne odroczenie przepisów o WHT to nie jedyne zmiany, jakie dotyczą podatku u źródła. Od 1 stycznia 2021 roku Lubelski Urząd Skarbowy został wskazany jako właściwy do wszystkich spraw podatku u źródła. Ministerstwo Finansów podjęło się również nowelizacji przepisów dotyczących WHT. Bez zmian pozostaje kwestia dotycząca tego, że każdy podatnik, którego dotyczy to zobowiązanie, powinien dochować należytej staranności, jak również zadbać o to, aby należność była regulowana terminowo i w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi od 2021 roku.

Mechanizm pay and refund

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa po raz kolejny przesunięciu wejście w życie nowych regulacji dotyczących WHT. Na podstawie wydanych rozporządzeń wyłączono mechanizm obowiązkowego poboru tej należności według stawki krajowej, z prawem do zwrotu jej całości lub części – tak zwany mechanizm pay and refund. Mechanizm pay and refund uległ zawieszeniu do 30 czerwca 2021 roku. Przeprowadzone zmiany dotyczące podatku u źródła, a szczególnie odroczenie problematycznych regulacji i planowane zmiany dotyczące nowelizacji przepisów WHT są dobrą informacją dla wszystkich płatników, którzy rozliczają się w ten sposób. Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie nowelizacji przepisów dotyczących podatku u źródła ma na celu złagodzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego całej procedury poboru tego podatku wraz z uwzględnieniem nowego mechanizmu jego płatności.

Obowiązki dla płatnika względem WTH w 2021 roku

Przewidywane zmiany dotyczące podatku u źródła w 2021 roku zawierają się również w takich kwestiach, jak zastosowanie zwolnienia i stawek obniżonych obowiązujących na podstawie umowy o unikaniu obowiązku podwójnego opodatkowania. Kolejną zmianą dotyczącą WHT 2021 jest założenie, że podatnik zobowiązany do uregulowania tej należności powinien dołożyć wszelkich starań w przypadku płatności względem podmiotów powiązanych z jego działalnością gospodarczą. Zmiany w podatku źródła w 2021 roku dotyczą także kwestii podpisywania oświadczenia o stosowaniu preferencji, tak zwanego wh-osc. Oznacza to, że po zaakceptowaniu tej propozycji Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek podpisywania oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji, a nie przez cały zarząd w danej spółki. Duże znaczenie ma fakt, że od 1 stycznia 2021 roku weszła w życie zmiana podatku u źródła w kwestii właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od tego czasu jest jeden naczelnik urzędu skarbowego związany z obsługą tego typu transakcji i procedur finansowych. Jest to Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie – odpowiedzialny za kompleksową obsługę wszystkich podatników oraz płatników z całej Polski, których dotyczy kwestia podatku u źródła.

Sankcje za nieterminowe regulowanie WTH w 2021 roku

W trybie zmian w WHT w 2021 roku w dalszym ciągu w mocy pozostają regulacje nakładające na płatników obowiązek dochowania należytej staranności. Dotyczy ona weryfikacji warunków pozwalających na wykorzystanie zwolnień bądź preferencyjnych stawek podatku u źródła. Zmiany w tym obowiązku nie obejmują zniesienia lub poluzowania sankcji za niedochowanie należytej staranności. W praktyce oznacza to, że osoby, które nieterminowo regulują podatek u źródła w 2021 roku, będą zobowiązane nie tylko do zapłaty podstawowej stawki WHT, w wysokości najczęściej 19 lub 20%, ale także do niezwłocznego uregulowania odsetek za zwłokę oraz uiszczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego na poziomie 10% wartości brutto ogółu należności podlegających WHT. Należy wspomnieć, że po zmianach wprowadzonych w kwestii podatku źródła w 2021 roku w dalszym ciągu odpowiednie organy, względem osób indywidualnych, mogą stosować kary na podstawie przepisów karnoskarbowych.

Zmiany w podatku u źródła w 2021 roku oznaczają liczne udogodnienia dla płatników. W dalszym ciągu osoby objęte WHT muszą dbać o terminowe regulowanie wymienionych zobowiązań.

Źródło: Doradztwo podatkowe BTTP

Zobacz również

Biznes

Baner  jest bardzo skutecznym i relatywnie tanim sposobem na reklamę. Banery wielkoformatowe są stosowane od wielu lat i nadal bardzo dobrze spełniają swoją funkcję,...

Life Style

Już sam fakt konieczności pożegnania bliskiego nie jest łatwy. Towarzyszy temu wiele trudnych emocji. To zresztą moment, do którego nie da się przygotować, ani...

Biznes

Wykorzystywane w działalności gospodarczej instalacje emitujące gazy i pyły mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że wymagają uzyskania stosownego pozwolenia....

Dom i ogród

Aranżacja małej kuchni wymaga odpowiedniego pomysłu oraz skrupulatnego planowania – zwłaszcza w kontekście wyboru mebli kuchennych. Współczesny rynek meblarski oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które...

Copyright © 2020 Carrox Magazyn