Connect with us

Hi, what are you looking for?

Biznes

Podatek u źródła – zmiany od 2021 roku

Podatek u źródła – zmiany od 2021 roku

Kolejne odroczenie przepisów o WHT to nie jedyne zmiany, jakie dotyczą podatku u źródła. Od 1 stycznia 2021 roku Lubelski Urząd Skarbowy został wskazany jako właściwy do wszystkich spraw podatku u źródła. Ministerstwo Finansów podjęło się również nowelizacji przepisów dotyczących WHT. Bez zmian pozostaje kwestia dotycząca tego, że każdy podatnik, którego dotyczy to zobowiązanie, powinien dochować należytej staranności, jak również zadbać o to, aby należność była regulowana terminowo i w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi od 2021 roku.

Mechanizm pay and refund

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa po raz kolejny przesunięciu wejście w życie nowych regulacji dotyczących WHT. Na podstawie wydanych rozporządzeń wyłączono mechanizm obowiązkowego poboru tej należności według stawki krajowej, z prawem do zwrotu jej całości lub części – tak zwany mechanizm pay and refund. Mechanizm pay and refund uległ zawieszeniu do 30 czerwca 2021 roku. Przeprowadzone zmiany dotyczące podatku u źródła, a szczególnie odroczenie problematycznych regulacji i planowane zmiany dotyczące nowelizacji przepisów WHT są dobrą informacją dla wszystkich płatników, którzy rozliczają się w ten sposób. Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie nowelizacji przepisów dotyczących podatku u źródła ma na celu złagodzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego całej procedury poboru tego podatku wraz z uwzględnieniem nowego mechanizmu jego płatności.

Obowiązki dla płatnika względem WTH w 2021 roku

Przewidywane zmiany dotyczące podatku u źródła w 2021 roku zawierają się również w takich kwestiach, jak zastosowanie zwolnienia i stawek obniżonych obowiązujących na podstawie umowy o unikaniu obowiązku podwójnego opodatkowania. Kolejną zmianą dotyczącą WHT 2021 jest założenie, że podatnik zobowiązany do uregulowania tej należności powinien dołożyć wszelkich starań w przypadku płatności względem podmiotów powiązanych z jego działalnością gospodarczą. Zmiany w podatku źródła w 2021 roku dotyczą także kwestii podpisywania oświadczenia o stosowaniu preferencji, tak zwanego wh-osc. Oznacza to, że po zaakceptowaniu tej propozycji Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek podpisywania oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji, a nie przez cały zarząd w danej spółki. Duże znaczenie ma fakt, że od 1 stycznia 2021 roku weszła w życie zmiana podatku u źródła w kwestii właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od tego czasu jest jeden naczelnik urzędu skarbowego związany z obsługą tego typu transakcji i procedur finansowych. Jest to Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie – odpowiedzialny za kompleksową obsługę wszystkich podatników oraz płatników z całej Polski, których dotyczy kwestia podatku u źródła.

Sankcje za nieterminowe regulowanie WTH w 2021 roku

W trybie zmian w WHT w 2021 roku w dalszym ciągu w mocy pozostają regulacje nakładające na płatników obowiązek dochowania należytej staranności. Dotyczy ona weryfikacji warunków pozwalających na wykorzystanie zwolnień bądź preferencyjnych stawek podatku u źródła. Zmiany w tym obowiązku nie obejmują zniesienia lub poluzowania sankcji za niedochowanie należytej staranności. W praktyce oznacza to, że osoby, które nieterminowo regulują podatek u źródła w 2021 roku, będą zobowiązane nie tylko do zapłaty podstawowej stawki WHT, w wysokości najczęściej 19 lub 20%, ale także do niezwłocznego uregulowania odsetek za zwłokę oraz uiszczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego na poziomie 10% wartości brutto ogółu należności podlegających WHT. Należy wspomnieć, że po zmianach wprowadzonych w kwestii podatku źródła w 2021 roku w dalszym ciągu odpowiednie organy, względem osób indywidualnych, mogą stosować kary na podstawie przepisów karnoskarbowych.

Zmiany w podatku u źródła w 2021 roku oznaczają liczne udogodnienia dla płatników. W dalszym ciągu osoby objęte WHT muszą dbać o terminowe regulowanie wymienionych zobowiązań.

Źródło: Doradztwo podatkowe BTTP

Zobacz również

Biznes

Baner  jest bardzo skutecznym i relatywnie tanim sposobem na reklamę. Banery wielkoformatowe są stosowane od wielu lat i nadal bardzo dobrze spełniają swoją funkcję,...

Dom i ogród

Gdy w końcu nadchodzi moment, kiedy zakupione mieszkanie jest gotowe i czeka na odbiór, wiele osób daje ponieść się emocjom. Starają się one szybko...

Biznes

Wykorzystywane w działalności gospodarczej instalacje emitujące gazy i pyły mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że wymagają uzyskania stosownego pozwolenia....

Dom i ogród

Aranżacja małej kuchni wymaga odpowiedniego pomysłu oraz skrupulatnego planowania – zwłaszcza w kontekście wyboru mebli kuchennych. Współczesny rynek meblarski oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które...

Copyright © 2020 Carrox Magazyn