Connect with us

Hi, what are you looking for?

Biznes

Jak skontrolować poprawność funkcjonowania ochrony danych osobowych w firmie?

Concept of a hacker programmer that analyze software

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada na przedsiębiorców i administratorów danych szereg obowiązków, które zapobiegają wyciekowi chronionych informacji z firmy. Co można zrobić, by zweryfikować, czy dane osobowe naszych pracowników oraz klientów są chronione w sposób prawidłowy i bezpieczny? Sprawdzonym rozwiązaniem jest audyt ochrony danych osobowych.

Co obejmuje i co daje audyt ochrony danych osobowych?

Znakomita większość współcześnie funkcjonujących firm, instytucji czy organizacji przetwarza dane osobowe. Ich prawidłowe zabezpieczenie wiąże się zarówno z gwarancją ochrony przed ewentualnymi sankcjami prawnymi i finansowymi, jak i utratą wizerunku przedsiębiorstwa wiarygodnego i odpowiedzialnego społecznie. Bezpieczeństwo danych wymaga działań na różnych etapach procesu ich przetwarzania. Dotyczy zarówno celów przetwarzania, jak i zakresu gromadzonych danych, miejsc przetwarzania, wykorzystywanych systemów IT oraz dostępu do danych zewnętrznych dostawców. Audyt ochrony danych osobowych pozwala zweryfikować poprawność wszystkich procesów i wskazać obszary, które wymagają działań naprawczych.

Audyt RODO daje nam między innymi:

  • możliwość wskazania, które dane wymagają stosowania przepisów określonych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
  • weryfikację statusu podmiotów przetwarzających dane osobowe;
  • przegląd dotyczący aktualności stosowanych zgód oraz obowiązkowych klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  • analizę treści obecnie obowiązujących w firmie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych;
  • ocenę oraz wdrożenie procedur dotyczących realizacji praw danych podmiotów a także procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających z roli administratora danych;
  • dokładną analizę stosowanych środków technicznych oraz organizacyjnych, które mają na celu zabezpieczyć dane i sprawić, by ich przetwarzanie odbywało się w zgodzie ze wskazaniami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
  • wszystkie inne elementy mogące mieć wpływ na stan bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności firmy.

Raport – podsumowanie poziomu ochrony danych

Po  audycie ochrony danych osobowych podmiot otrzymuje raport zawierający stosowne wnioski. Dokument ten pozwala ocenić stan faktyczny w zakresie stopnia ochrony danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki niemu otrzymuje się dostęp do szczegółowego opisu ewentualnych nieprawidłowości wykrytych w trakcie weryfikacji. Raport ochrony danych osobowych daje także wskazówki pozwalające ocenić stopień niezgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz zawiera rekomendowane działania naprawcze,  które pomogą wyeliminować wykryte nieprawidłowości.

Poznaj cykl „życia danych osobowych” w Twojej firmie

Dodatkowym elementem audytu może być stworzenie mapy każdego badanego procesu. Dokument pozwala w przejrzysty, obrazowy sposób przekazać informacje dotyczące cyklu życia danych osobowych wewnątrz organizacji. Mapa procesu szczegółowo opisuje, jak dane osobowe trafiają do firmy i jak powinien wyglądać ich prawidłowy i bezpieczny obieg. Dokument staje się wygodnym narzędziem pozwalającym na szybkie odnalezienie kluczowych informacji i sprawną modyfikację wdrożonych procesów. Co więcej, zmiany w zakresie ochrony danych  mogą być w czytelny sposób wprowadzane na mapę, dzięki czemu użytkownicy będą stale mieli dostęp do opisu aktualnych procesów działających w firmie.

Dlaczego warto wykonać audyt ochrony danych osobowych?

Weryfikacja procesów związanych z ochroną przetwarzanych danych jest korzystna dla podmiotów. Z jednej strony pozwala na sprawdzenie, czy ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z obowiązującymi zasadami, z drugiej strony ujawnia wszystkie niedociągłości w tym procesie. Jest jednocześnie swoistym zabezpieczeniem podczas ewentualnych kontroli, ponieważ pozwala zawczasu usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych

 

 

Zobacz również

Biznes

Baner  jest bardzo skutecznym i relatywnie tanim sposobem na reklamę. Banery wielkoformatowe są stosowane od wielu lat i nadal bardzo dobrze spełniają swoją funkcję,...

Dom i ogród

Gdy w końcu nadchodzi moment, kiedy zakupione mieszkanie jest gotowe i czeka na odbiór, wiele osób daje ponieść się emocjom. Starają się one szybko...

Biznes

Wykorzystywane w działalności gospodarczej instalacje emitujące gazy i pyły mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że wymagają uzyskania stosownego pozwolenia....

Dom i ogród

Aranżacja małej kuchni wymaga odpowiedniego pomysłu oraz skrupulatnego planowania – zwłaszcza w kontekście wyboru mebli kuchennych. Współczesny rynek meblarski oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które...

Copyright © 2020 Carrox Magazyn