Connect with us

Hi, what are you looking for?

Biznes

Jak skontrolować poprawność funkcjonowania ochrony danych osobowych w firmie?

Concept of a hacker programmer that analyze software

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada na przedsiębiorców i administratorów danych szereg obowiązków, które zapobiegają wyciekowi chronionych informacji z firmy. Co można zrobić, by zweryfikować, czy dane osobowe naszych pracowników oraz klientów są chronione w sposób prawidłowy i bezpieczny? Sprawdzonym rozwiązaniem jest audyt ochrony danych osobowych.

Co obejmuje i co daje audyt ochrony danych osobowych?

Znakomita większość współcześnie funkcjonujących firm, instytucji czy organizacji przetwarza dane osobowe. Ich prawidłowe zabezpieczenie wiąże się zarówno z gwarancją ochrony przed ewentualnymi sankcjami prawnymi i finansowymi, jak i utratą wizerunku przedsiębiorstwa wiarygodnego i odpowiedzialnego społecznie. Bezpieczeństwo danych wymaga działań na różnych etapach procesu ich przetwarzania. Dotyczy zarówno celów przetwarzania, jak i zakresu gromadzonych danych, miejsc przetwarzania, wykorzystywanych systemów IT oraz dostępu do danych zewnętrznych dostawców. Audyt ochrony danych osobowych pozwala zweryfikować poprawność wszystkich procesów i wskazać obszary, które wymagają działań naprawczych.

Audyt RODO daje nam między innymi:

  • możliwość wskazania, które dane wymagają stosowania przepisów określonych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
  • weryfikację statusu podmiotów przetwarzających dane osobowe;
  • przegląd dotyczący aktualności stosowanych zgód oraz obowiązkowych klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  • analizę treści obecnie obowiązujących w firmie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych;
  • ocenę oraz wdrożenie procedur dotyczących realizacji praw danych podmiotów a także procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających z roli administratora danych;
  • dokładną analizę stosowanych środków technicznych oraz organizacyjnych, które mają na celu zabezpieczyć dane i sprawić, by ich przetwarzanie odbywało się w zgodzie ze wskazaniami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
  • wszystkie inne elementy mogące mieć wpływ na stan bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności firmy.

Raport – podsumowanie poziomu ochrony danych

Po  audycie ochrony danych osobowych podmiot otrzymuje raport zawierający stosowne wnioski. Dokument ten pozwala ocenić stan faktyczny w zakresie stopnia ochrony danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki niemu otrzymuje się dostęp do szczegółowego opisu ewentualnych nieprawidłowości wykrytych w trakcie weryfikacji. Raport ochrony danych osobowych daje także wskazówki pozwalające ocenić stopień niezgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz zawiera rekomendowane działania naprawcze,  które pomogą wyeliminować wykryte nieprawidłowości.

Poznaj cykl „życia danych osobowych” w Twojej firmie

Dodatkowym elementem audytu może być stworzenie mapy każdego badanego procesu. Dokument pozwala w przejrzysty, obrazowy sposób przekazać informacje dotyczące cyklu życia danych osobowych wewnątrz organizacji. Mapa procesu szczegółowo opisuje, jak dane osobowe trafiają do firmy i jak powinien wyglądać ich prawidłowy i bezpieczny obieg. Dokument staje się wygodnym narzędziem pozwalającym na szybkie odnalezienie kluczowych informacji i sprawną modyfikację wdrożonych procesów. Co więcej, zmiany w zakresie ochrony danych  mogą być w czytelny sposób wprowadzane na mapę, dzięki czemu użytkownicy będą stale mieli dostęp do opisu aktualnych procesów działających w firmie.

Dlaczego warto wykonać audyt ochrony danych osobowych?

Weryfikacja procesów związanych z ochroną przetwarzanych danych jest korzystna dla podmiotów. Z jednej strony pozwala na sprawdzenie, czy ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z obowiązującymi zasadami, z drugiej strony ujawnia wszystkie niedociągłości w tym procesie. Jest jednocześnie swoistym zabezpieczeniem podczas ewentualnych kontroli, ponieważ pozwala zawczasu usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych

 

 

Zobacz również

Biznes

Baner  jest bardzo skutecznym i relatywnie tanim sposobem na reklamę. Banery wielkoformatowe są stosowane od wielu lat i nadal bardzo dobrze spełniają swoją funkcję,...

Life Style

Już sam fakt konieczności pożegnania bliskiego nie jest łatwy. Towarzyszy temu wiele trudnych emocji. To zresztą moment, do którego nie da się przygotować, ani...

Biznes

Wykorzystywane w działalności gospodarczej instalacje emitujące gazy i pyły mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że wymagają uzyskania stosownego pozwolenia....

Dom i ogród

Aranżacja małej kuchni wymaga odpowiedniego pomysłu oraz skrupulatnego planowania – zwłaszcza w kontekście wyboru mebli kuchennych. Współczesny rynek meblarski oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które...

Copyright © 2020 Carrox Magazyn